AHLÂK-I HAMİDE


AHLÂK-I HAMİDE
Beğenilen güzel ahlâk.(Hz. Muhammed (A.S.M.) bütün ahlâk-ı hamidede en yüksek ve yetişilmeyecek bir dereceye malik idi...... Onda içtima etmiş ahlâk-ı hamidedir ki her bir haslette en yüksek tabakada olduğuna dost ve düşman ittifak ediyorlar. M

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • HISAL-İ HAMÎDE — Medhe ve övülmeğe lâyık güzel huylar, güzel hasletler.(...Dost ve düşmanın ittifakı ile ahlâk ı hasenenin, şahsında en yüksek derecede; ve bütün muamelâtının şehadetiyle secâyâ yı sâmiye, vazifesinde ve tebligatında en âlî bir derecede ve din i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HASLET-İ HAMİDE — Medih ve senâ edilmeğe, övülmeğe lâyık olan güzel ahlâk ve haslet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MEKÂRİM — (Kerem. C.) Keremler. İyilikler. * Güzel ahlâk sahibi olmak. * Ahlâk ı hamide, Cenâb ı Hakk ın sevdiği, beğendiği güzel ahlâk …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük